Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä
M8 Auto Oy
Ilveskuja 2
01900 Nurmijärvi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö
Henrik Liesaho
info@bilkom.fi

Rekisterin nimi
Bilkom asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään ainoastaan rekisteröidyn palvelemiseen autokauppaa koskevissa asioissa, sisältäen auton oston, vaihtamisen ja eteenpäin myymisen, sekä kaiken tähän liittyvän välttämättömän henkilötietojen käsittelyn. Käsittelyn käyttötarkoituksena on toisin sanoen henkilötietolain mukaisten henkilötietojen käsittelyä koskevien yleisten edellytysten (Henkilötietolaki 8 §) rajoissa olevan toiminnan toteuttaminen.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan tiedot: sukunimi, etunimi, postiosoite, postinumero, postitoimipaikka, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, sekä rekisteröidyn omistaman tai hallitseman ajoneuvon rekisterinumero. Rekisteriin tallennetaan lupa lähettää markkinointiviestintää, mikäli asiakas on antanut tähän suostumuksensa.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään. Rekisteröidyn luvalla henkilötietoja voidaan kerätä myös kolmansilta osapuolilta (esimerkiksi Trafin ajoneuvorekisteri ja muut vastaavat rekisterit).

Säännönmukaiset tietojen luovutuksetja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjän yhteistyökumppanit (rahoitusyhtiöt) rekisteröidyn suostumuksella. Rekisterin ylläpitäjä ei luovuta tietoja muille ulkopuolisille tahoille.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä sekä tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä sujausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Tietoja säilytetään kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.